Ponce de León. Tou Hagiou Patros hemon Epiphaniou, episkopou Konstanteias Kyprou, Peri ton physiologon; Ad physiologum; In die festo palmarum sermo. 1587.

  Tou Hagiou Patros hemon Epiphaniou, episkopou Konstanteias Kyprou, Peri ton physiologon; tou autou Eis ta baia logos. Sancti patris nostri Epiphanii, Episcopi Constantiae Cypri, Ad physiologum; Eiusdem In die festo palmarum sermo (1587) Author: Epiphanius, Saint, Bishop of Constantia […]