Σχολάριος, Δωρόθεος. Ταμείον της πατρολογίας. 1883-1887.

Title: Ταμείον της πατρολογίας : ήτοι Συλλογή των εν τη Πατρολογία τη υπό Μιγνίου (Migne) εν Παρισίοις εκδοθείση περιεχομένων κυριοτέρων εννοιών, φράσεων και υποθέσεων, αις συμπεριελήφθησαν ουκ ολίγα και εκ των Βυζαντινών Ιστορικών, εκ των Ευσταθίου εις Όμηρον παρεκβολών και εξ Ελλήνων ποιητών και λογογράφων / Υπό Δωροθέου Σχολαρίου πρώην Μητροπολίτου Λαρίσσης του Θεσσαλού, υφ’ ου και νυν πρώτον εκδίδοται επιμελεία Γαβριήλ Σοφοκλέους συντάξαντος και τους εν τη βίβλω ταύτη Πίνακας.
Creator: Σχολάριος, Δωρόθεος,
Publication Date: 1883-1887.

Originally published and available here:  Τ.1: Α΄-Β΄ –Τ.2: Γ΄-Θ΄

Σχολάριος, Δωρόθεος. Ταμείον της πατρολογίας ήτοι Συλλογή των εν τη Πατρολογία τη υπό Μιγνίου. Τ1 Α-Β

Σχολάριος, Δωρόθεος. Ταμείον της πατρολογίας ήτοι Συλλογή των εν τη Πατρολογία τη υπό Μιγνίου. Τ2 Γ-Θ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.